Wie zijn wij


Motor driven systems - learning community
Elektrische aandrijfsystemen (electric motor driven systems EMDS) zijn momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 53% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik (IEA 2017) en ongeveer 70% van het industriële elektriciteitsverbruik.

Het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht geldt voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken. Locaties met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) hebben mogelijk een onderzoeksplicht energiebesparing, met daarbij een separate analyse van de elektrische aandrijfsystemen. De onderzoeksplicht is verbonden aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving.

Nieuw is dat deze Onderzoeksplicht zich ook richt op maatregelen die de CO2-uitstoot verminderen, bijvoorbeeld het opwekken van hernieuwbare energie en het overstappen naar een energiedrager met een lagere CO2-uitstoot. Dit leidt tot een groeiende elektrificatie, met een toename van het gebruik van warmtepompen en e-boilers, maar tegelijkertijd een toename van de vraag naar netcapaciteit.

In deze learning community werken we toe naar energiebesparing op motor gedreven systemen waarbij de Learning community inzoomt op digitale toepassingen voor aandrijfsystemen.

Digitale toepassingen bieden mogelijkheden op een drietal ‘fronten’
Het verkrijgen van inzicht in de energievraag van een bedrijf (vermogen en verbruik in de tijd)
Het sturen van de elektrische energievraag (op bijvoorbeeld piek en dal)
Het verlagen van de energievraag middels analyse en optimalisatie van componenten en systemen

Kern knelpunten in de industrie hierbij liggen in kennis en kunde van de mensen in het veld. De learning community adresseert juist deze aspecten.Ons doel


Doelstellingen
Het toevoegen van digitale oplossingen aan aandrijfsystemen
Potentieel van 20-30% vermindering van de energievraag mogelijk maken
Innovatieresultaten (‘digitaal toevoegen’ aan aandrijvingen) identificeren
Versnelling van het delen van de innovatieresultaten met het werkveld en afstemmen met curricula
Standaardisatie (van training, opleiding, aanpak) bevorderen


Figuur 1 - Samenhang van de activiteiten (bron: Concretisering Roadmap smart energiesystemen)

Agenda[ Aanmelden ]

Woensdag 18 september 2024
Netwerkevent

Locatie?   volgt
Tijd? Van 13-17:00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 13:00 uur en we sluiten af met een netwerkborrel)
Wat? Netwerkevent – workshop Motor driven systems

Op 18 september organiseren wij samen met onze partners, waaronder TKI energie & industrie, NHL Stenden Hogeschool en AI hub Noord Nederland bijeenkomst waarin we je bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering voor efficiënte aandrijfsystemen. Graag gaan we samen met jou en andere experts in gesprek over mogelijke toepassingen en uitdagingen en komen we met elkaar richting gave oplossingen. Laten we elkaar inspireren in onze ambitie op energiebesparing te vergroten!

Programma?   Details over het programma volgen binnenkort
Voor wie? (technische)MKB ondernemingen, industrie, overheid, opleiders
Informatie? Stuur je vraag per mail info@motordrivensystems.nl[ Aanmelden ]

Woensdag 10 juli 2024
Netwerkevent

Locatie?   Apeldoorn, Steenbokstraat 10 hoofdkantoor Waterschap Vallei en Veluwe
Tijd? Van 13-17:00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 13:00 uur en we sluiten af met een netwerkborrel)
Wat? Netwerkevent – workshop Motor driven systems

Op 10 juli organiseren wij samen met onze partners, waaronder TKI energie & industrie, NHL Stenden Hogeschool en AI hub Noord Nederland bijeenkomst waarin we je bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering voor efficiënte aandrijfsystemen. Graag gaan we samen met jou en andere experts in gesprek over mogelijke toepassingen en uitdagingen en komen we met elkaar richting gave oplossingen. Laten we elkaar inspireren in onze ambitie op energiebesparing te vergroten!

Programma?   Details over het programma volgen binnenkort
Voor wie? (technische)MKB ondernemingen, industrie, overheid, opleiders
Informatie? Stuur je vraag per mail info@motordrivensystems.nl[ Aanmelden ]

Woensdag 26 juni 2024
EMDS workshop

Locatie?   NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden, Rengerslaan 8-10 Leeuwarden
Tijd? Van 13-17:00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 13:00 uur en we sluiten af met een netwerkborrel)
Wat? EMDS Workshop

Op 26 juni organiseren wij samen met onze partners, waaronder TKI energie & industrie, NHL Stenden Hogeschool en AI hub Noord Nederland een workshop waarin we je bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering voor efficiënte aandrijfsystemen. Graag gaan we samen met jou en andere experts in gesprek over mogelijke toepassingen en uitdagingen en komen we met elkaar richting gave oplossingen. Laten we elkaar inspireren in onze ambitie op energiebesparing te vergroten!

Programma?   Details over het programma volgen binnenkort
Voor wie? (technische)MKB ondernemingen, industrie, overheid, opleiders
Informatie? Stuur je vraag per mail info@motordrivensystems.nl

Donderdag 23 mei 2024
Matchmaking event van de topsector energie

Locatie?   Meet-up Jaarbeurs Utrecht
Tijd? Van 13-17:00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 13:00 uur en we sluiten af met een netwerkborrel)
Wat? Keynote + workshop

Op 23 mei a.s. organiseert TKI Energie en Industrie samen met o.a. ISPT en Topsector Energie & Digitalisering de workshop Innovatie in Industrie: digitale trends. Maarten Groenen (buro ontwerp & omgeving) introduceert op dit event onze learning community Motor Driven Systems en neemt je mee in de materie rond digitale technologie voor assets.

Donderdag 14 maart 2024
Technishow

Lezing door Frans van den Akker, Programmamanager MVI, HCA en Digitalisering bij TKI Energie & Industrie.

Link naar uitnodiging op LinkedIN

Partners


TSE topsector energieAI Hub Noord    Rioned   TKI energie & industrie Buro ontwerp & omgeving ROM Utrecht region   Dirksen opleidingen  Waterschap Vallei & Veluwe  NHL StendenGemeente Apeldoorn


NETWERK
EMSA - Electric Motor Systems Platform
Kennisnetwerk Elektrische Aandrijfsystemen


Contact ons

U bericht is verstuurd. Dank u wel.
© Motor driven systems - learning community - All Rights Reserved.